Mijn Insuline

Vraag & antwoord over het preferentiebeleid insuline.

Vraag & antwoord

Een biologisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat gemaakt wordt door een levend organisme, zoals bacteriën, schimmels, dierlijke of menselijke cellen. Een voorbeeld is insuline. Dit wordt geproduceerd door levende gistcellen.

Synthetische geneesmiddelen worden bereid in een chemisch proces. Een voorbeeld is paracetamol.

Een biologisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat gemaakt wordt door een levend organisme, zoals bacteriën, schimmels, dierlijke of menselijke cellen. Een voorbeeld is insuline. Dit wordt geproduceerd door levende gistcellen. Omdat de gebruikte cellijnen voor productie niet exact na te maken zijn kunnen andere fabrikanten wel een soortgelijk middel, maar geen exacte kopie maken. De soortgelijke varianten van biologische geneesmiddelen noemen we biosimilars.

Ja, biosimilar producten die tot de Nederlandse markt worden toegelaten zijn veilig. Er is wettelijk geregeld welk onderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat het biosimilar geneesmiddel net zo veilig en effectief is als het originele product. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NDF in het ‘NDF standpunt Biosimilar insulines’. Biosimilar Insulines (diabetesfederatie.nl)

De reden dat dit tegen je gezegd wordt, kan zijn dat jouw zorgverzekering een andere insuline als voorkeursmerk heeft aangewezen. Dit houdt in dat de insuline die je normaal gebruikt niet meer automatisch wordt vergoed binnen je huidige verzekering. Dit heeft te maken met het zogenaamde preferentiebeleid. Voor meer informatie hierover kun je de filmpjes op deze website bekijken. Daarom stelt je behandelaar of apotheek voor over te stappen op het voorkeursmerk dat automatisch vergoed wordt.

Zorgverzekeraars, patiëntenvereniging en diabetesfederatie zijn het erover eens dat een eventuele overstap van insuline altijd onder zorgvuldige begeleiding van je arts of verpleegkundige zou moeten plaatsvinden. Daarom hebben zij hier een aantal aandachtspunten voor opgesteld die je kunt vinden op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (Diabetesfederatie.nl). Op grond hiervan is het niet de bedoeling dat je bij de apotheek opeens een andere insuline en insulinepen meekrijgt. Je kunt het beste contact opnemen met je (huis)arts of verpleegkundige om dit te bespreken.

Zorgverzekeraars, patiëntenvereniging en diabetesfederatie zijn het erover eens dat een eventuele overstap van insuline altijd onder zorgvuldige begeleiding van je arts of verpleegkundige zou moeten plaatsvinden. Daarom hebben zij hier een aantal aandachtspunten voor opgesteld die je kunt vinden op de website van de Diabetesvereniging Nederland (DVN.nl) en van de Nederlandse Diabetes Federatie (Diabetesfederatie.nl). Een van de aandachtspunten is voorlichting over de nieuwe insuline in vergelijking met je huidige insuline. Een ander aandachtspunt is dat een overstap plaatsvindt onder zorgvuldige begeleiding van je behandelaar. Een overstap kan betekenen dat je een ander pensysteem gaat gebruiken. Hierover kun je altijd extra informatie vragen aan je behandelaar. Of om meer bedenktijd vragen, als je die nodig hebt. Brengt de overstap te grote bezwaren met zich mee, dan kan je behandelaar de huidige insuline blijven voorschrijven met een speciale aantekening op het recept. Je zorgverzekeraar zal dit in principe vergoeden.

Wil je niet overstappen naar een nieuwe insuline, maar vind je behandelaar dat er geen bezwaren zijn om wel over te stappen, dan kan je behandelaar het originele medicijn blijven voorschrijven en moet je de insuline zelf betalen. Je kunt het beste contact opnemen met je (huis)arts of verpleegkundige om dit te bespreken.

Nee, niet voor zover het producten van Novo Nordisk betreft. Een overzicht van alle producten die Novo Nordisk in Nederland op de markt brengt, inclusief de producten waarop preferentiebeleid wordt gevoerd, kun je vinden op de website novonordisk.nl onder het kopje ‘geneesmiddelen’.

Die informatie wordt door de zorgverzekeraars niet openbaar gemaakt. Zorgverzekeraars die preferentiebeleid voeren vragen de verschillende producenten van een bepaald geneesmiddel om aan hen een prijsaanbod te doen. Hoofdzakelijk op basis van deze prijsaanbieding kiest een zorgverzekeraar een voorkeursmerk van dat geneesmiddel voor de verzekerden. Bij de ene zorgverzekering kan dat de biosimilar variant zijn, bij de andere zorgverzekering kan dit het originele merkgeneesmiddel zijn.

Zorgverzekeraars, patiëntenvereniging en diabetesfederatie zijn het erover eens dat een eventuele overstap van insuline altijd onder zorgvuldige begeleiding van je arts of verpleegkundige zou moeten plaatsvinden. Je kunt het beste contact opnemen met je (huis)arts of verpleegkundige om dit te bespreken.

Zorgverzekeraars, patiëntenvereniging en diabetesfederatie zijn het erover eens dat een eventuele overstap van insuline altijd onder zorgvuldige begeleiding van je arts of verpleegkundige zou moeten plaatsvinden. Je arts of verpleegkundige zal je ook adviseren of je 1 op 1 kunt overstappen of dat er voor jouw specifieke situatie toch een dosisaanpassing nodig is.

Je kunt het beste contact met je behandelaar opnemen om dit te bespreken.

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft aangegeven dat mensen in ieder geval 4 maanden de tijd moeten krijgen om een eventuele overstap te bespreken met hun behandelaar. De voorkeursinsuline wordt als enige automatisch vergoed. De insuline die niet als voorkeursmerk is aangewezen kan onder voorwaarden ook vergoed worden. Maar je dient dit te bespreken met je (huis)arts of verpleegkundige en samen te bepalen of overstappen voor jou eventueel te grote bezwaren oplevert.

Nee, dit mag niet. Voor biologische geneesmiddelen zoals insuline geldt dat overstappen op een ander merk met dezelfde werkzame stof op basis van overleg tussen jou en je (huis)arts of verpleegkundige dient te gebeuren. Zodat zij je goed kunnen informeren en een eventuele overstap kunnen begeleiden. Alleen van synthetische geneesmiddelen mag de apotheker zelfstandig het af te leveren merk van de werkzame stof kiezen.

Je moet dit bespreken met je arts of verpleegkundige en ook melden aan je apotheker.

In geval van bijwerkingen word je ook verzocht dit te melden bij het bijwerkingen centrum Lareb.
www.lareb.nl

Ervaar je een bijwerking op een geneesmiddel van Novo Nordisk, wil je dit dan aan ons melden door op onderstaande link te klikken:
Online meldformulier bijwerkingen geneesmiddelen (novonordisk.nl)

Gebruik je een geneesmiddel van een andere fabrikant, meld de bijwerking dan bij de fabrikant van het betreffende geneesmiddel.

Iedere zorgverzekeraar is verplicht op zijn website de lijst met voorkeursgeneesmiddelen te publiceren. De V&VN heeft per zorgverzekering de voorkeursmerken die automatisch vergoed worden op een rijtje gezet.

https://www.venvn.nl/media/2nodb5om/prefentiebeleid-insuline-biosimilar-mrt2021-v-vn.pdf

Dit verschilt per verzekeraar. De ene zorgverzekeraar doet dit om de 2 jaar, de andere om de 3 of 4 jaar. De Nederlandse Diabetes Federatie stelt in haar ‘aandachtspunten voor overstap patiënten van/naar biosimilar insulines’ dat frequent wisselen (vaker dan 1 keer per 4 jaar) voorkomen moet worden.

(NDF_over_biosimilars_insulines-aandachtspunten.pdf (diabetesfederatie.nl))

Meer vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog steeds vragen, of is iets je nog steeds niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met je (huis)arts of verpleegkundige.